×

Literatura

  1. Sobek, A., Koutná O., Sobek A.jr. a spol: Ambulantní mini invazivní léčba funkčních cyst ovaria. Čes. Gynek. 8/2017
  2. Fischerová, D., Pinkavová, I., Sláma, J., et al. Racionální předoperační diagnostika benigních a maligních ovariálních nádorů – zobrazovací metody, nádorové markery (přehledový článek). Čes Gynek, 2012, 77, 4, p. 272–287.7.
  3. Fischerová D., Doporučený diagnostický postup u ženy s ovariální cystou nebo nádorem. Čes. Gynek. 2014, 79, 6, s 477-486.
  4. Jarošová,R., Fait,T.: Využití nehormonálních účinků kombinované hormonální kontracepce u pacientky s recidivujícím výskytem ovariálních cyst – kazuistika. Čes. Gynek., 2009, 74, 5 s. 393-395.